תקנון קניה  באתר  supreme-nutrition.co.il

לקוח נכבד, שלום רב

אנו מברכים ומוקירים אותך על קנייתך באתר מרשל

הרכישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון הנ"ל. אנא קראו/י את התנאים המפורטים להלן בקפידה, תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת מרשל מוצרי טבע בע"מ בעלת המותגים המוצגים באתר. 

הנך מתבקש לקרוא הוראות תקנון זה, לפני ביצוע הזמנת מוצרים. אישור  מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבין את התקנון ומסכים להן.

כל תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה רשאי לרכוש מוצרים מהאתר.  תושב  אשר ברשותו תעודת זהות תקפה וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות,

בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות התקנון הנ"ל זה לבין פרסומים אחרים  במדיות שונות לגבי אותו מוצר , תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

היה והחברה חרגה  מהוראות תקנון זה במקרים מסוימים, על פי  שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר או עם כל לקוח אחר בעניין זה. 

רישומי המחשב בנוגע לפעולות המתבצעות דרך אתר זה יהוו ראייה ברורה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

חברת מרשל מוצרי טבע בע"מ  רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדית, תוך  פרסום התקנון המתוקן באתר.

כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

בעצם החתימה על התקנון זה מוסכם בזאת כי יש באפשרות החברה לשלוח  מדי פעם עדכונים בריאותיים וחומר מקצועי ופרסומי אודות מוצרי החברה, מבצעים וחומרים מקצועיים. 

התשלום באתר: 

החיוב לתשלום יתבצע באמצעות  כרטיס האשראי בלבד,  אשר את פרטיו תזין באתר.

בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הקנייה המוצר לא יסופק לך והעסקה תבוטל.

כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק ישראל בכל הנוגע לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: " הריבית החריגה"). כן יחויב הלקוח בתשלום בגין הוצאות גביה, משפטיות ושכר טירחת עורך דין. 

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.

עסקת אשראי בתשלומים, תהיה ב-עד 3 תשלומים שווים.

אספקה ושילוח הסחורה המוזמנת

אספקה ושילוח  המוצרים יתבצע בהתאם לתנאים המצויינים  בעמוד המכירה של המוצר.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף אודות ושירות לקוחות ו/או המוצרים  כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

על פי שיקול דעתה של החברת  משלוח המוצרים ייתבצע בדרך של שירות שליחים עד הבית, או איסוף עצמי ממשרדי החברה.  הלקוח חייב להיות זמין לתאום מדויק עם השליח. שליח לא ישאיר את המשלוח בכל מקום אחר מלבד הכתובת המצויינת אלא עם כן קיבל אישור הלקוח וחברת מרשל מוצרי טבע בע"מ.

על פי תקנון משרד הבריאות, לא תתאפשר החזרת תוספי תזונה עקב רגישותם.

קנייה מהנה.