Randomized double blind trial of an extract from the pentacyclic alkaloid-chemotype of uncaria tomentosa for the treatment of rheumatoid arthritis. The Journal of Rheumatology April 2002, 29 (4) 678-681;
 

צמח ציפורני החתול (Uncaria tomentosa) נמצא בשימוש מזה אלפי שנים ברפואה המסורתית הדרום אמריקאית ובעשורים האחרונים גם בעולם המערבי. צמח ציפורני החתול עשיר ברכיבים שונים כגון קווינונים, גליקוזידים, סטרולים שלהם מגוון פעילויות על תפקודי מערכת החיסון כגון: עליה בספירת הפאגוציטים, ויסות פעילות של לימפוציטים מסוג B ומסוג T, הפחתת חלבונים דלקתיים, פעילות נוגדת גידולים וכמווסתת פעילות יתר של מערכת החיסון במצבים אוטואימיונים. חוקרים מאמינים כי שהשילוב הייחודי של כל הרכיבים בצמח אחד מאפשרים פעילות אנטי-אינפלמטורית (נוגדת דלקת) ואנטי פתוגנית (אנטי חיידקית) רחבה.

מחקרים רבים הדגימו את הפעילות של ציפורני החתול בחיזוק מערכת החיסון, מניעה של מחלות חורף, כיבים עיכוליים, זיהומי חיידקים ונחשב כאחד מהצמחים הבטוחים לשימוש לאורך זמן.

ההתוויות הייעודיות שלו למערכת החיסון הובילו חוקרים לבדוק את ההשפעה המווסתת חיסונית של הצמח במחלה אוטואימונית שכיחה מסוג ראומטואיד ארטריטיס (RA) התוקפת את המפרקים.

דלקת מפרקים ריאומטית (RA) פוגעת בכל שכבות האוכלוסייה ושכיחותה בעולם המערבי בעליה מתמדת. מחלה זאת מאופיינת בכאבים מפושטים במפרקים, נפיחות, אודם, קושי בתנועה ובפגיעה באיברים אחרים.

חוקרים בחנו את השפעת תמצית של ציפורני חתול (Uncaria tomentosa) על איכות חיים של חולים בדלקת מפרקים ריאומטית.

מחקר אקראי, כפול סמיות, פלסבו, מבוקר אשר התפרסם בכתב האת The Journal of Rheumatology, בחן את ההשפעה נוגדת דלקת ומשככת כאב של ציפורני החתול.

במחקר השתתפו 40 נחקרים שאובחנו כחולים בדלקת מפרקים ריאומטית ומטופלים תרופתית.

בשלב הראשון של המחקר שארך 24 שבועות (כפול סמיות, פלסבו, מבוקר) חולקו הנחקרים לשתי קבוצות: קבוצה א' (21 משתתפים) נטלה תמצית של צמח ציפורני חתול במינון של 60 מ"ג פעם ביום וקבוצה ב' (19 משתתפים) – פלסבו.
בסיום השלב הראשון של המחקר נצפתה הפחתה בכאב, בדלקת בנפיחות ובנוקשות המפרקים בבוקר, בקבוצה א' ב 53% בהשוואה לקבוצת הביקורת.

בשלב ב' של המחקר שארך 28 שבועות, קבוצה ב' שהייתה קבוצת הביקורת החלה ליטול תמצית של צמח ציפורני חתול במקום פלסבו.

בתום 28 השבועות נצפתה ירידה ברמת הכאב, הדלקת והרגישות המפרקית בקבוצה ב' בדומה לתוצאות של קבוצה א' לעומת הפלסבו.

מסקנות המחקר:

מדגימים את יעילות השימוש של תמצית צמח ציפורני החתול להקלה על תסמינים של דלקת מפרקים ריאומטית. כל משתתפי המחקר המשיכו ליטול את הטיפול התרופתי מסוג סלזופירין ( sulfasalazine) או פלקויניל (hydroxychloroquine) בנוסף לתמצית צמח ציפורני חתול.

המחקר הדגים כי ניתן לשלב ציפורני חתול עם טיפול תרופתי והשילוב מפחית את תסמיני המחלה ללא אינטראקציה שלילית או התנגשות עם הטיפול התרופתי.